Uitslagen 13 november
17 november 2019
Definitieve poule indeling dorpencompetitie 2020
9 juli 2020

Dorpencompetitie 2020

Beste tennissers,

Komend najaar staat de 9ste editie van de dorpencompetitie op het programma.

In verband met de Corona crisis hebben we als organisatie overleg gehad of we dit door kunnen en willen laten gaan. De uitkomst is positief: We gaan ervoor! 

Uiteraard met wat aanpassingen en onder voorbehoud.

 

De speeldata zijn vastgesteld van woensdag 2 september t/m woensdag 4 november.

Hierin zitten twee inhaaldagen voor het geval een speelavond door weersomstandigheden niet door kan gaan. De inhaaldata zijn op 21 oktober en 4 november.

De speeldata vallen grotendeels samen met de najaarscompetitie van de KNLTB. Degenen die hieraan meedoen kunnen dan ook niet meedoen aan de dorpencompetitie.

 

Uiteraard zullen we ons houden aan de corona maatregelen die op dat moment gelden.

Ervan uitgaande dat de 1,5 meter regel nog van toepassing is heeft dit gevolgen voor het aantal mensen dat gebruik kan maken van de kantine en de kleedruimtes. We rekenen hierbij op een stukje eigen verantwoordelijkheid en boerenverstand van alle deelnemers. . Te zijner tijd volgen de definitieve gedragsregels

 

Let op: Het doorgaan van de dorpencompetitie is onder voorbehoud. Factoren die ons kunnen doen besluiten de competitie alsnog af te gelasten zijn:

-Aangescherpte maatregelen door een nieuwe corona uitbraak.

-Te weinig banen beschikbaar i.v.m. een grotere deelname aan de najaarscompetitie (door de afgelaste voorjaarscompetitie).

-Te weinig animo om poules van gelijke sterkte te kunnen vullen.

 

Opgave kan, evenals in voorgaande jaren,  via de website http://www.dorpen-competitie.nl/inschrijfformulier-2020/ voor 1 juli aanstaande. 

 

Een sportieve groet,

 

Het bestuur van de dorpencompetitie